×

Resmi Gazete’de bugün (11 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri – 2024

Resmi Gazete’de bugün (11 Haziran 2024 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri – 2024

Güncel habere göre;

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİKLER

– Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

– Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Emniyetine İlişkin Yönetmelik

– Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 28/3/2024 Tarihli ve 2019/655 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 13/2/2024 Tarihli ve 2021/40471 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2024 Tarihli ve 2021/26923 Başvuru Numaralı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 6/3/2024 Tarihli ve 2022/41426 Başvuru Numaralı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Umarız bu içerik sizler için faydalı olmuştur.

Yorum gönder