×

Resmi Gazete’de bugün (21 Mart 2024 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri – 2024

Resmi Gazete’de bugün (21 Mart 2024 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri – 2024

Güncel habere göre;

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Bireysel Emeklilik Sisteminde Kısmen Ödeme Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/1)

– İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2024/2)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/5)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2020/52, K: 2023/223 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 1/2/2024 Tarihli ve E: 2021/61, K: 2024/31 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerlerieliyor…

Umarız bu içerik sizler için faydalı olmuştur.

Yorum gönder