×

Resmi Gazete’de bugün (23 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri – 2024

Resmi Gazete’de bugün (23 Mayıs 2024 Resmi Gazete kararları) – Son Dakika Türkiye Haberleri – 2024

Güncel habere göre;

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

YÖNETMELİK

– Arıcılık Yönetmeliği

TEBLİĞLER

– Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 40)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 41)

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/15)

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Yargı İlânları
b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Umarız bu içerik sizler için faydalı olmuştur.

Yorum gönder